Een dynamisch schoolplan voor een onderwijsinstelling in beweging

Volg de organisatieontwikkeling van het Candea College op de voet

Een concreet plan met een flexibele vorm

Op het Candea College stellen we graag jaarplannen op waarmee we flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen die zich in en rond onze school voordoen. Een jaar van tevoren voorspellingen doen, past simpelweg niet in onze dagelijkse realiteit. Toch hebben we wel een koers nodig:  heldere vertrekpunten, uitvoerbare plannen en concrete doelstellingen.

Als school moeten we dus wendbaar zijn, maar óók koersvast; het klinkt als een tegenstelling, maar toch is het dat niet. Hoe we het voor elkaar gaan krijgen om mee te kunnen bewegen met een veranderende wereld, maar tegelijkertijd ook doelbewust te blijven, vertellen we je graag op deze website.

Bekijk de samenvatting:

…Of lees de samenvatting:

Hoe kun je het schoolbeleid inzichtelijk maken, maar tegelijkertijd ook inzicht bieden in actuele en toekomstige ontwikkelingen? Door af te stappen van het traditionele schoolplan en een vorm te kiezen die tussentijds gemakkelijk geëvalueerd en geactualiseerd kan worden: een website met publicaties die niet alleen inzicht bieden in het schoolbeleid, maar ook in actuele en toekomstige ontwikkelingen. Zo weten we zeker dat we in de toekomst niet achter de feiten aanlopen, doordat onze voorspellingen niet zijn uitgekomen.

De kern van het schooljaarplan blijft onveranderd: we formuleren een globaal doel en heldere vertrekpunten. Wat zijn we in de kern en wat willen we zijn in de veranderende toekomst? Dan is er de context waarin we bewegen. Het zijn de ontwikkelingen in de wereld, de maatschappij, het onderwijs, onze regio en Quadraam. Wat die ontwikkelingen precies zullen zijn en voor ons zullen betekenen, weten we niet op voorhand. Wat we wél weten, is dat het belangrijk is om te kunnen reageren op deze toekomstige, grotendeels ook niet te voorspellen gebeurtenissen. Daar is natuurlijk wel wat voor nodig: we moeten een wendbare organisatie worden.

Dat doen we met de kern van ons schooljaarplan: de organisatie en processen richten we in op een manier die ons in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op ontwikkelingen. Gedurende de looptijd van dit schooljaarplan werken we planmatig aan een aantal projecten. Om onze plannen uit te voeren, zetten we financiële middelen en tijd in. Tijdens de uitvoering evalueren we, en waar nodig passen we onze plannen aan.

De kern van onze wendbaarheid is het leren denken in verschillende opties of oplossingen. Dat is essentieel voor onze toekomstbestendigheid. Ook moeten we inzichtelijk maken wat we moeten versterken, waar we mee door moeten gaan en wat we juist moeten inperken of helemaal moeten stoppen. Alleen op deze manier zijn we in staat om onze doelen te bereiken; met een schoolplan dat maximaal aansluit op de realiteit. Een realiteit die dynamischer, maar ook grilliger is dan ooit.