Alle scholen krijgen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra geld om corona-achterstanden weg te werken.

De meeste leerlingen zijn de coronaperiode best goed doorgekomen. Toch hadden behoorlijk wat leerlingen bij één of meer vakken wat bij te spijkeren. Vooral praktijkvakken, maar ook bètavakken zijn online lastiger te geven. Daarnaast zijn er leerlingen die wat in te halen hadden op het gebied van vaardigheden als plannen en samenwerken.

Ook hebben we gewerkt met kleinere klassen en is geld gegaan naar het investeren op sociaal-emotioneel gebied voor onze leerlingen (te denken valt aan training zoals Happy Life, een leefstijl training).

Op deze pagina laten we zien hoe we invulling geven aan het Nationaal Programma Onderwijs.

Go to Top