Een paar jaar geleden begon Candea met Jouw school, jouw toekomst (JSJT): een nieuw onderwijsconcept met veel mogelijkheden voor leerlingen om eigen keuzes te maken en extra dingen te doen. Dit schooljaar gaan we JSJT verder uitbouwen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor acht nieuwe teamleiders onderwijs.

Op deze pagina laten we zien hoe we invulling geven aan onze organisatieontwikkeling en ‘Jouw school, jouw toekomst’.

Go to Top