Een nóg soepelere overgang tussen primair (po)- en voortgezet onderwijs (vo). Daar maken we ons sterk voor. Meer dan dertig basisscholen in regio De Liemers werken in de overgang tussen basis- en voort- gezet onderwijs onder andere nauw samen met het Candea College. Zo kunnen we samen leren, werken én methodisch en didactische leerlijnen vormgeven.

Op deze pagina laten we zien hoe we invulling geven aan POVO.

Go to Top