Ons schoolplan van A tot Z

Het volledige schoolplan inclusief onderbouwing en wettelijke voorschriften.

Een visueel hulpmiddel voor meer overzicht en samenhang

Het model dat hier staat afgebeeld is een visuele weergave van onze aanpak. Links in beeld staat het Candea College: wat zijn we in de kern en wat willen we blijven in de veranderende toekomst? Om het Candea College heen zie je een voorstelling van de wereld, dit symboliseert de context waarin we staan en bewegen. Denk hierbij aan ontwikkelingen in de wereld, de maatschappij, het onderwijs, de regio en Quadraam.

De rechterkant van het model stelt onze visie voor. Waar gaan we naar toe: JSJT, met in de kern de broncode, staat centraal. De wereldbol eronder symboliseert de wijze waarop en de richting waarin de context van onze school zich zal ontwikkelen. Het is belangrijk om te kunnen reageren op relevante, deels bekende en niet voorspelde gebeurtenissen.

De uitgestippelde route is de kern van het schooljaarplan. Het symboliseert de manier waarop we van onze uitgangspunten naar onze doelstellingen bewegen. Gedurende de looptijd van dit jaarplan werken we planmatig aan een aantal projecten. Om onze plannen uit te voeren, zetten we financiële middelen en tijd in.

Bovendien richten we onze organisatie en processen dusdanig in, dat we wendbaarder worden. Plannen worden uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig aangepast, dit wordt gevisualiseerd door de PDCA cirkel in het model.

De ‘oplossingen’ in het model zijn essentieel: Ze symboliseren wat we nog niet kunnen voorzien, maar wat we in de loop van het jaar – gezien de omstandigheden – wel moeten doen om ons doel te bereiken. We zullen moeten bezien waar we mee door moeten gaan, wat we moeten versterken, wat we moeten verzwakken en waar we mee moeten stoppen om ons doel te bereiken. Dat is de kern van onze wendbaarheid.

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2023-04-20T08:41:47+00:00
Go to Top