Vanaf 2019 stellen we op het Candea jaarplannen op waarmee we adequaat en flexibel in kunnen spelen op ontwikkelingen die zich in onze context en op school voordoen. In 2020 en 2021 heeft Quadraam een nieuwe, wendbare, ‘waardenstrategie’ ontwikkeld, die ook uitgaat van dezelfde wens om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Het motto daarvan is: “Grenzeloos leren, in jouw tempo, op jouw manier, binnen en buiten de school, met en van elkaar”.

Wendbare waardenstrategie

Binnen deze nieuwe, door Quadraam opgestelde waardenstrategie:

  • staan kernwaarden en ambities centraal;
  • is een strategische agenda geformuleerd met drie strategische lijnen, en;
  • is een uitvoeringsagenda opgesteld.

Het voorliggende plan van het Candea College sluit hierop aan en voegt, zoals gezegd, eigen accenten toe afhankelijk van de context en de ontwikkelingen in onze school. Niet alles is planbaar en er kunnen onverwachte ontwikkelingen zijn, waarop we moeten inspelen. De kwaliteit van ons onderwijs blijft onverminderd van belang. De wettelijke vereisten hebben voortdurende aandacht en zorg. De basiskwaliteit van het Candea voldoet in 2022-23 wederom aan alle eisen. We monitoren die kwaliteit zorgvuldig. In dit schooljaarplan beschouwen we deze basiskwaliteit als gegeven waarop geen nieuw beleid nodig is. Daarom blijft het buiten beschouwing. Dit plan is dus op de ontwikkelingen gericht en belicht minder de “going concern”, erkennend dat ook dat veel van onze tijd en energie vraagt.

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2022-09-06T15:39:29+00:00
Go to Top