In het vorige schooljaarplan schreven we het al: “Een jaar van tevoren opgestelde single-line voorspellingen passen niet bij de werkelijkheid van de school. Tegelijkertijd is er een koers nodig: uitgangspunten, plannen en doelstellingen. Dus moeten we wendbaar zijn én koersvast. In ons dagelijkse werk maken we afwegingen en nemen we besluiten. Hoe dichter bij de uitvoering, des te verder uitgewerkt (smarter) de doelstellingen zijn”.

Smart uitwerken

De ‘smart’ uitwerking vindt plaats op het niveau van de teams, in afstemming met de aanpalende teams en opleidingen. Ontleend aan het hoofdontwerp van de schoolorganisatie dat per 1 augustus 2022 ingaat, is de uitwerking in de onderstaande afbeelding uitgebeeld:

Ook per project zijn of worden plannen uitgewerkt (bijvoorbeeld: de organisatieontwikkeling, Liemerse samenwerking, NPO, PO-VO, STO etc.). Deze onder de verschillende beleidsdoelen liggende project- of beleidsplannen nemen we niet op in dit school(jaar)plan.

Ontwikkeling inzichtelijk maken

Hoe kun je de ontwikkelingen inzichtelijk maken maar vooral ook de ontwikkelgang voor de verschillende belanghebbenden navolgbaar houden? Dit jaarplan kan wel de eerste rol vervullen, maar niet de tweede. Daarom maken we m.i.v. van 2022 een vertaling van het schoolplan naar een webbased vorm, met regelmatige updates. De communicatie intern en extern wordt versterkt. Daartoe verschijnen er vanaf 2022 regelmatig digitale Spottler nieuwsbrieven, die ook een link zullen hebben met dit webbased school(jaar)plan. We zullen daarnaast meer zichtbaar aanwezig zijn op de socials.

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2022-09-06T20:20:24+00:00
Go to Top