Op basis van de waardenstrategie, heeft Quadraam een visie op onderwijs geformuleerd. Het Candea heeft op haar beurt de onderwijsvisie vastgelegd in de “broncode”. Naast elkaar gezet, wordt de nauwe verwantschap tussen de één en de ander duidelijk. In de kwartaaladviezen die worden uitgebracht door de ondersteunende medewerkers van Quadraam en de kwartaalgesprekken die we voeren met het CvB, wordt, naast de bedrijfsmatige ontwikkeling, de voortgang op de visieontwikkeling in beeld gebracht en besproken.

Visie op onderwijs Quadraam Broncode Candea
Dat we bij leerlingen nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit aanwakkeren. Hiermee spelen we in toenemende mate in op leerbehoeften van leerlingen en werken toe naar gepersonaliseerd leren op basis van eigen leerroutes en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. We zetten ICT in om leerervaringen te verdiepen en te verrijken. We willen meer dan nu vormgeven aan gepersonaliseerd leren, talentontwikkeling van leerlingen, leerdoelen op maat en keuzes voor leerlingen m.b.t. hun leerroute.
Dat we voor alle leerlingen een breed en uitdagend onderwijsaanbod ontwikkelen, zowel theoretisch als praktisch. Dit kan binnenschools, bovenschools en buitenschools plaatsvinden. We willen meer dan nu keuzes voor leerlingen m.b.t. hun leerroute en leren buiten school, in stages, buitenschoolse activiteiten en in de maatschappij.
Dat we uitgaan van een growth mindset: we kijken naar leerlingen vanuit kansen en mogelijkheden. Alle leerlingen in ons voedingsgebied krijgen maximale kansen; kansengelijkheid en inclusie zijn bij ons werkwoorden. We willen meer dan nu dat leerlingen hun vakken op het hoogste niveau kunnen afsluiten.
Dat we school zien als een sociale leerwerkomgeving waarin leerlingen samen leren over zichzelf, de ander en het leven. We willen meer dan nu aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, samenwerkend leren en sociale groei.

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2022-09-06T16:06:14+00:00
Go to Top