Een paar jaar geleden begon Candea met Jouw school, jouw toekomst (JSJT), een nieuw onder- wijsconcept met veel mogelijkheden voor leerlingen om eigen keuzes te maken en extra dingen te doen. Dit schooljaar gaan we JSJT verder uitbouwen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor acht nieuwe teamleiders onderwijs. Zij geven leiding aan teams van ongeveer vijfentwintig collega’s. In deze editie van Candea Nieuws stellen we de teamleiders voor.

TJEERD DIJKSTRA (ONDERBOUW VMBO-BB/KB)
Tjeerd Dijkstra was financieel controller in het bedrijfsleven toen hij besloot te gaan voor zijn passie: sport. Tijdens zijn sportopleiding liep hij stage op Candea. Na afloop werd hij gevraagd te blijven. Vijftien jaar later gaan er volgens Tjeerd “een hoop mooie dingen” gebeuren op Candea. Daar wil hij als teamleider bij zijn. Tjeerd: “JSJT gaat prima, maar leerlingen moeten makkelijker kunnen kiezen wat ze nodig hebben; dat is maatwerk.” Vandaar dat hij hoopt op een
goede samenwerking met de andere teamleiders. Verder vindt Tjeerd het grenzeloos leren uitdagend. Leerlingen volgen dan een deel van het onderwijs buiten de school en professionals verzorgen gastlessen op de school. Tjeerds doelstelling: “Samen met het team ons onderwijs een stapje verder brengen, zodat we onze leerlingen nog beter kunnen bedienen.”

INEZ LEIJENAAR (BOVENBOUW VMBO-BB/KB)
Inez Leijenaar wilde eigenlijk stewardess worden, maar was net iets te klein. Achteraf maar goed ook, want het bracht haar naar de hogere laboratoriumschool. Een fantastisch beroep, maar ook een beetje eenzaam. Daar hoef je in het onderwijs niet bang voor te zijn. Inez koos voor biologie en scheikunde en heeft intussen 22 jaar onderwijservaring opgedaan op het Almende College in haar geboorte- en woonplaats Silvolde. Haar beste vriendin zette Inez op het spoor van Candea: “Ze werkt op Candea en is altijd vol lof. Daarom heb ik gesolliciteerd. Naast de fijne sfeer spreekt het onderwijsconcept mij erg aan. Leerlingen goed voorbereiden op het examen maar intussen zorgen dat ze hun talenten kunnen ontdekken.” De vmbo-bovenbouw is echt Inez’ ding: “Deze leerlingen hebben heel veel kwaliteiten, maar zijn ook erg lief, sociaal en oprecht.” Als teamleider is ‘samen’ voor haar het toverwoord. “En zorgen voor een sfeer waarin leerlingen en collega’s zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

THIJS NIJBOER (ONDERBOUW MAVO)
Thijs Nijboer haalde in 2008 het havodiploma op Candea, maar zijn vertrek was van korte duur. Afkomstig uit een echte onderwijsfamilie koos hij voor de ALO (Academie voor Lichamelijke Oefening). Zijn eindstage deed hij op Candea, dat hem meteen een baan aanbood. De laatste drie jaar was Thijs tevens leerjaarcoördinator en nauw betrokken bij JSJT. Als teamleider wil hij daaraan een vervolg geven. Voor hem is dat vooral kwaliteit blijven waarborgen
en goed blijven presteren, door goede ontwikkelen verder vorm te geven: “Het leren van en in de praktijk en het ruimte geven aan talentontwikkeling en ondersteuning.” Samen met collega’s werken aan beter onderwijs geeft hem energie. De rode lijn wat Thijs betreft: “Hoe maak je leren leuk en zinvol voor leerlingen, want uiteindelijk is dat ook voor docenten de reden waarom ze dit werk doen.”

MART BRUIL (BOVENBOUW MAVO)
“Ik heb het gevoel dat ik mavoleerlingen begrijp. Ze zijn levendig en onderzoekend en puberaal op een leuke manier. Ik denk dat ik een mavo-hart heb.” Aldus Doetinchemmer Mart Bruil, die overkomt van het Staring College in Lochem. Hij werd gymleraar omdat lesgeven en voor een groep staan hem leuk leek. “Leerlingen helpen om op hun eigen niveau het maximale uit zichzelf te halen”, zegt Mart daarover. Hij weet bovendien zeker dat sporten ook goed is voor de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen. Mart heeft zin in zijn nieuwe functie op Candea. “Ik had al gehoord van JSJT. Als we het goed aanpakken, heeft Candea echt iets unieks in handen. Daar draag ik graag aan bij.” Mart noemt zichzelf duidelijk, inspirerend en spontaan. Hij wil iedereen zo snel mogelijk leren kennen. Iedereen? “Ja, ook de leerlingen. Gymleraren zijn goed in namen, want die hebben geen spiekbriefje voor zich op hun bureau liggen.”

JOSJE WUBS (1-MAVO/HAVO/VWO)
Josje Wubs is altijd bezig met het onderwijs beter te maken. Dat is ook de reden waarom ze ooit voor het onderwijs koos. “Ik was niet happy met het onderwijs dat mijn drie hoogbegaafde kinderen kregen aangeboden. Daar had ik ideeën over en zo is het begonnen.” Op Candea is Josje jarenlang nauw betrokken geweest bij de MIK-klas voor meer intelligente kinderen. En ze is inmiddels achttien jaar docent levensbeschouwing. “Een heerlijk vak, want het gaat over identiteitsontwikkeling, oftewel: hoe verhoud ik mij tot mezelf, mijn omgeving en de wereld.” Dat Josje teamleider wordt, zal niemand verbazen. Ze heeft altijd
extra taken op zich genomen en ze dacht vanaf het eerste begin mee over JSJT. “Daarmee moeten we nu een volgende stap zetten. Ik hoop dat we een goed werkend team worden, waarin docenten zich kunnen ontwikkelen. Ik vind dat docenten meer gehoord en gezien moeten worden.” Josje is blij dat ze teamleider in leerjaar 1 is. “Alle leeftijden hebben hun charme, maar eersteklassers zijn extra leuk omdat ze in dat eerste jaar zoveel veranderen.”

CHRISTIEN AGRICOLA (2- EN 3-HAVO/VWO)
Na haar studie geschiedenis en master archeologie werkte Christien Agricola voor een reisorganisatie die reizen voor scholen organiseerde. Als ze meeging op reis vond ze het contact en de discussies met leerlingen en docenten zo leuk dat ze besloot over te stappen naar het onderwijs. Christien komt van het Stedelijk Gymnasium Arnhem, waar ze veertien jaar geschiedenis gaf en de laatste jaren ook teamcoördinator was van leerjaar 5 en 6. In die hoedanigheid ging ze bij Candea kijken of een flexibel rooster ook iets voor haar school kon zijn. Maar ze deed nog een ontdekking. “Ik wist meteen: dit is een school waar ik wil werken. Met JSJT probeert Candea aan te sluiten bij de talenten en interesses van leerlingen. Niet alles staat in het teken van het eindexamen. Leerlingen mogen ook andere dingen doen waar ze blij van worden. Daar werk ik graag aan mee.” En verder? “Verder hoop ik een heel lieve teamleider te zijn, bij wie je makkelijk binnenloopt voor hulp of een luisterend oor.”

JOOST SCHELLEKENS (BOVENBOUW HAVO)
Als puber wist Joost Schellekens één ding zeker: hij werd níet net als zijn vader docent. Totdat hij als student Nederlands ontdekte dat het onderwijs toch wel heel leuk is. “Leerlingen komen je lokaal binnen en als ze weggaan, is er iets veranderd in hun hoofd. Dat proces heeft mij altijd gefascineerd. Het is mooi te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen.” Dat heeft Joost de afgelopen jaren gedaan op het Maaswaal College in Wijchen, als docent en als tijdelijk afdelingsleider. Het leiddinggeven smaakt voor hem naar meer: “Bezig zijn met onderwijs én met de waan van de dag, in die dynamiek gedij ik goed.”
Een collega in Wijchen werkte op Candea en was altijd enthousiast. “Oog voor kwaliteit en oog voor elkaar, daar kwam het op neer. Plus de onderwijsaanpak, die leerlingen meer regie geeft. Het is een school die niet achteroverleunt, dat vind ik belangrijk.” Als teamleider is het doel van Joost onderwijs waarvan leerlingen zeggen ‘dat past bij onze generatie’. Hij weet zeker dat hij feedback krijgt: “Havo-leerlingen hebben het hart op de tong.”

LUC PETERS (BOVENBOUW VWO)
Luc Peters komt uit een familie van verhalenvertellers. Dat hij docent geschiedenis wilde worden, is dan ook niet gek. “Ik ben een echte geschiedenisman en ik houd van uitleggen en duiden. Als je goed kunt vertellen, zijn leerlingen echt wel geïnteresseerd”, zegt Luc. Hij is al sinds 1995 docent op Candea. “Ik heb me hier altijd thuis gevoeld. Dat geldt voor meer collega’s. Volgens mij zegt dat wel iets.” In 2016 werd Luc bij toeval coördinator, wat hij steeds leuker begon te vinden. “Vooral het meedenken over onderwijsbeleid en de andersoortige contacten met leerlingen en collega’s.” Daarna was Luc tijdelijk leidinggevende. Vanuit
die hoedanigheid solliciteerde hij naar het teamleiderschap, waar hij veel zin in heeft: “Slimme leerlingen en een leuk team, dus dat moet lukken. Mijn doelen zijn de goede onderwijsresultaten continueren en samen ons onderwijs verder ontwikkelen. Samenwerking vind ik superbelangrijk. Verder ben ik open, eerlijk en duidelijk.” Waarna een brede lach op het gezicht van Luc verschijnt.

Foto v.l.n.r. boven: Tjeerd Dijkstra, Joost Schellekens, Thijs Nijboer & Mart Bruil – v.l.n.r. onder: Josje Wubs, Christien Agricola, Inez Leijenaar & Luc Peters.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Candea Nieuws (augustus 2022).